25 – عمليات اجرايي ساختماني طرح تصفيه خانه فاضلاب شهر لواسان و خط انتقال پساب

 • – کارفرما : شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران
 • – مشاور: شرکت مهندسین مشاور تهران سحاب
 • – مبلغ پیمان : بیست و نه میلیارد و هشتصدو پنجاه و چهار میلیون ریال
 • – وضعیت پروژه : تحویل موقت ( مدول یک )
 • – درصد پیشرفت : 95%
 •  شرح مختصری از دو مدول کار:
اجرای عملیات احداث تصفیه خانه شامل : احداث آشغالگیر مکانیکی ، واحد اندازه گیری جریان (پارشال فلوم ) ، سازه توزیع فاضلاب ، چاله شیرتلسکوپی ، چاله جمع آوری کفاب ، سیلوی تغلیظ لجن ، ساختمان آبگیری لجن ، ایستگاه تلمبه فاضلاب تصفیه شده ، واحدکلرزنی ، آدمروهای ورودی به حوضهای ته نشینی ، آدمروهای ارتباطی بین واحدهای تصفیه ، حوضهای ته نشینی نهایی ، پست پاساژ ، ایستگاه تلمبه لجن برگشتی ، محوطه سازی خیابانهای اطراف تصفیه خانه ، حوضهای هوادهی ، ساختمان اداری ، انبار و تعمیرگاه و تکمیل ساختمانهای جنبی و . …..
ظرفیت تحت پوشش 80000 نفر و دبی متوسط 145/80 و دبی ماکزیمم 240 لیتر بر ثانیه و ظرفیت 12000 مترمکعب در شبانه روز
 • میزان مصالح و عملیات انجام شده :
 1. بیش از 650000 کیلوگرم آرماتور در اقطار مختلف
 2. حجم بتن مصرفی حدود 6000 مترمکعب
 3. حجم عملیات خاکی حدود 33000 مترمکعب
 4. عملیات اجرایی باسنگ بیش از 3500 مترمکعب

26 – احداث مخازن آب یزدان و دوبرادران شهرستان قم

 
 • – کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای استان قم
 • – مشاور: مهندسین مشاور مهاب قدس
 • – مبلغ پیمان یکصد و هشتادو هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال
 • – وضعیت پروژه : در حال اجرا
 • – درصد پیشرفت : 60%
 •  شرح مختصری از کار:
احداث سه مخزن با ظرفیت 20000 و یک مخزن با ظرفیت 10000 مترمکعب  
 • میزان مصالح و عملیات انجام شده :
 1. بیش از 2000000 کیلوگرم آرماتور در اقطار مختلف
 2. حجم بتن مصرفی حدود 26000 مترمکعب
 3. حجم عملیات خاکی حدود 277000 مترمکعب
 4. عملیات قالب بندی بیش از 65000 مترمربع
 5. عملیات لوله گذاری با لوله های فولادی با اقطار تا 1600 میلیمتر به متراژ 4500 مترطول
 6. عملیات لوله گذاری با لوله پلی اتیلن کاروگیت با اقطار 75 تا 1600 میلیمتر به متراژ 5000 مترطول
 7. اجرای عملیات پایپینگ به قطر 100 تا 1600 میلیمتر از جنس فولادی به تعداد یک ست
 8. اجرای عملیات پایپینگ به قطر 800 تا 2000 میلیمتر از جنس پلی اتیلن دو جداره کاروگیت به تعداد یک ست جهت اتصال به آدمرو
 9. اجرای عملیات پایپینگ به قطر 32 تا 90 میلیمتر از جنس پلی اتیلن PE-80 به تعداد یک ست

27 – احداث شبکه فرعی و نیمه اصلی فاضلاب کاشان ناحیه D , F

 
 • – کارفرما : شرکت آب و فاضلاب کاشان
 • – مشاور: شرکت مهندسین مشاور طوس آب
 • – مبلغ پیمان : ششصد و بیست و پنج میلیارد و هشتصد میلیون ریال
 • – وضعیت پروژه : در حال تحویل موقت
 • – درصد پیشرفت : 100%
 •  شرح مختصری از کار:
پروژه شامل لوله گذاری با لوله پلی اتیلینی کاروگیت فاضلابی به اقطار 200 ،250 ، 300 ، 400 میلیمتر به ترتیب به متراژهای 67750 ، 2240، 1650 ، 590 مترطول ( جمعاً به متراژ : 72230 مترطول ) به روشهای نقب ( سنتی ) و ترانشه باز ، احداث 2000 عدد منهول بتنی پیش ساخته ، 14400 انشعاب خانگی