18. احداث مخزن زمینی15000 مترمکعبی و تاسیسات جنبی لنگرود

 • کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان
 • مشاور: شرکت مهندسین مشاور ایراناب
 • مبلغ پیمان : سیزده میلیارد و نه صد و هشتاد میلیون ريال
 • وضعیت پروژه : تحویل قطعی
 • درصد پیشرفت : 100%
 • شرح مختصری از کار:

پروژه در پایین دست ارتفاعات لیلاکوه احداث شده ، مخزن از نوع زمینی و با گنجایش 15000 مترمکعب و دارای تلمبه خانه مربوطه و خطوط پمپاژ به قطر 800 میلیمتر فلزی به مخزن موجود در لیلاکوه و همچنین ساختمانهای جنبی از قبیل ساختمان اداری ، کلرزنی ، پست ترانسفورماتور و دیزل ژنراتور اضطراری ، انبار و غیره دارا می باشد

میزان مصالح و عملیات انجام شده :

 1. بیش از 427000 کیلوگرم آرماتور در اقطار مختلف
 2. حجم بتن مصرفی حدود 5230 مترمکعب
 3. حجم عملیات خاکی حدود 33000 مترمکعب
 4. عملیات اجرایی باسنگ بیش از 13000 مترمکعب22.  احداث مخازن بتنی به ظرفیت 17500*2 مترمکعبی در محوطه تصفیه خانه پنجم شهر تهران

 • کارفرما : شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران
 • مشاور: مهندسین مشاور یکم
 • مبلغ پیمان : بیست و پنج میلیارد و هشت صد و نود و یک میلیون ريال
 • وضعیت پروژه : تحویل قطعی
 • درصد پیشرفت : 100%
 • شرح مختصری از کار:

احداث دو واحد مخزن بتنی با ظرفیت 17500 مترمکعب و کانال آبگیر از مدول در حال بهره برداری تصفیه خانه پنجم و نصب و راه اندازی تجهیزات مکانیکی مربوطه می باشد

میزان مصالح و عملیات انجام شده :

 1. بیش از 1460000 کیلوگرم آرماتور در اقطار مختلف
 2. حجم بتن مصرفی حدود 10800 مترمکعب
 3. حجم عملیات خاکی بیش از 41000 مترمکعب
 4. عملیات قالببندی بیش از 24000 مترمربع23.  احداث مخازن بتنی به ظرفیت 60000(2*30000) مترمکعب درمحوطه تصفیه خانه دزفول

 • کارفرما : شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان
 • مشاور: شرکت مهندسین مشاور انهارجنوب
 • مبلغ پیمان : بیست و نه میلیارد و هشت صدو نود میلیون ريال
 • وضعیت پروژه : در انتظار تحویل موقت
 • درصد پیشرفت : 100%
 • شرح مختصری از کار:

احداث دو واحد مخزن بتنی زمینی با ظرفیت 000،30 مترمکعب در محل تصفیه خانه شمال شهر دزفول و احداث ساختمان اداری جهت کارفرما و احداث راه دسترسی و محوطه سازی اطراف مخزن

میزان مصالح و عملیات انجام شده :

 1. بیش از 1540000 کیلوگرم آرماتور در اقطار مختلف
 2. حجم بتن مصرفی حدود 17000 مترمکعب
 3. حجم عملیات خاکی حدود 30000 مترمکعب
 4. عملیات قالب بندی با چوب و فلزی بیش از 46000 مترمربع24.  احداث مخزن 50000 مترمكعبي بتني زميني آب اهواز

 • کارفرما : شرکت آب و فاضلاب اهواز
 • مشاور: شرکت مهندسین مشاور پارس جویاب
 • مبلغ پیمان : پنجاه ونه میلیارد و دویست و هشتاد وپنج میلیون ريال
 • وضعیت پروژه : تحویل قطعی
 • درصد پیشرفت : 100%
 • شرح مختصری از کار:

احداث مخزن بتنی و مدفون به حجم 50000 مترمکعب ، محل مخزن در ساختگاه تصفيه خانه شماره 2 آب در منطقه کیان آباد اهواز ، احداث شبکه آب ورودی و خروجی و حوضچه های شیرآلات مربوطه

میزان مصالح و عملیات انجام شده :

 1. بیش از 1405000 کیلوگرم آرماتور در اقطار مختلف
 2. حجم بتن مصرفی حدود 14174 مترمکعب
 3. حجم عملیات خاکی حدود 10000 مترمکعب
 4. عملیات اجرایی قالب بندی در پی دیوار و سقف بیش از 41000 مترمربع