شركت بادبندساز با تائید شرکت CCPL موفق به دریافت گواهینامه های زیر گردیده است:

  •  ISO 9001:2008
  •  ISO 14001:2004
  •  OHSAS 18001:2007

علاوه بر این شركت بادبندساز دارای خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS ) می باشد.