پروژه اجرا شده این حوزه فعالیت شامل شهر فیروزکوه می باشد که مشتمل بر :


انجام عملیات محوطه سازی کارخانه سیمان فراز فیروزکوه شامل: احداث خیابانها ، کالورتهای جمع آوری آبهای سطحی و روسازی و آسفالت و غیرهانجام عملیات ساختمانی ، تکمیل سازه و معماری بخشی از ساختمانهای تولید و جنبی کارخانه سیمان فراز فیروزکوه شامل : اتاق کنترل سنگ شکن ، کلیه کفسازیهای سبک و سنگین ، برج خنک کن ، گرمکن مازوت ، دیزل ژنراتور، کانالهای تاسیسات و سوخت ، منابع آب شرب ، انبار آجرنسوز،باسکولها، اتاق آنالایزور کوره ، اتاق هیدرولیک گریت کوره ، فونداسیون سیلوی نرمه و فونداسیون زیر الکترو فیلتر ، کروم بندی و شیب بندی سقف سیلوها