پروژه های اجرا شده این حوزه فعالیت شامل شهرهای پردیس ، آبسرد و فیروزکوه می باشد که مشتمل بر :


  • 4 بلوک مجتمع مسکونی آپارتمانی با زیر بنای 12830 مترمربع
  • 12 بلوک ویلایی 2 طبقه با زیر بنای 3600 مترمربع


آماده سازی و محوطه سازی کوی مهر شهر پردیس شامل : عملیات خاکبرداری ، خاکریزی ، احداث دیوارهای حائل ، زیرسازی و روسازی معابر، جدول گذاری و احداث کانالها ، جویهای هدایت آبهای سطحی واجرای شبکه آب و جمع آوری و انتقال فاضلاب و احداث آدمروها و اتصال به شبکه اصلی شهر، فضاهای سبز کنار محورها


میزان مصالح و عملیات انجام شده :

  • آرماتوربندی در اقطار مختلف 211382 کیلوگرم

  • حجم بتن مصرفی بیش از 10362 مترمکعب
  • حجم عملیات خاکی از طریق انفجارحدود 74352 مترمکعب
  • حجم عملیات خاکی در زمینهای مختلف بیش از 209128 مترمکعب
  • عملیات بنایی باسنگ بیش از 1183 مترمکعب
  • عملیات قالب بندی در پی ودیوار بیش از 24352 مترمربع
  • عملیات آسفالت 917555 مترمربع