تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان خواجه عبدالله انصاری، کوچه هشتم، پلاک 16، طبقه سوم، واحد 5،
کد پستی 1661663695
تلفن: 22881147، 22885977، 22884081
نمابر: 22861931
ایمیل: info@baadbandsaz.ir
وب سایت: www.baadbandsaz.ir